24 czerwca 2017

Powstańcy Wielkopolscy - patronem naszej szkoły


W roku szkolnym 2016/2017 podjęliśmy działania edukacyjne i wychowawcze  ukierunkowane na nadanie imienia naszej placówce. 
 Spośród wielu kandydatów proponowanych przez  rodziców, uczniów i nauczycieli wybraliśmy trzy znaczące postaci: Jana Pawła II, Marię Skłodowska-Curie oraz Powstańców Wielkopolskich.

Na lekcjach wychowawczych uczniowie poznawali  biografie kandydatów, zbierali informacje dotyczące ich życia oraz osiągnięć. Przygotowywali prezentacje oraz tematyczne gazetki związane z działalnością tych wybitnych  autorytetów.

12 czerwca w naszej szkole odbyły  się spotkania  dzieci z panem Eligiuszem Tomkowiakiem, który przybliżył uczniom sylwetki Powstańców Wielkopolskich oraz zaprezentował pamiątki historyczne z tego okresu. Mogliśmy obejrzeć mundury, czapki, dokumenty  oraz inne niezwykle interesujące eksponaty.

Pani Dyrektor zorganizowała również dla uczniów, rodziców i nauczycieli „Edukacyjną sobotę”, podczas której zwiedziliśmy Wielkopolskie Muzeum Wojskowe w Poznaniu.  Po  ciekawej prelekcji i obejrzeniu wszystkich zbiorów, przedstawiciele  klas, a także reprezentanci Rady Rodziców oraz Grona Pedagogicznego wylosowali  karteczki z imionami i nazwiskami powstańców.

Kolejne lekcje wychowawcze zaowocowały zgłębianiem wiedzy na temat konkretnych  sylwetek Powstańców Wielkopolskich. Andrzej Kopa, Ignacy  Jan Padarewski, Franciszek Ratajczak i wiele innych …… Nad swoimi plakatami pracowali też rodzice i nauczyciele.
Zostały one zaprezentowane i omówione podczas krótkiego apelu.
W dniu 23 czerwca , w naszej placówce, oprócz tradycyjnego zakończenia roku szkolnego, miało również miejsce niezwykle doniosłe wydarzenie.  W holu stanęła urna do głosowania,  w którym, zgodnie z procedurą wzięli udział: uczniowie, rodzice i nauczyciele.
Patronem szkoły została postać zbiorowa POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH.
Jesteśmy bardzo dumni, że  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Więckowicach będzie miał nadane imię tak ważnych postaci historycznych, ważnych nie tylko z punktu widzenia dziejów historii, ale przede wszystkim z tej racji, iż na terenie naszej gminy znajdują się mogiły Powstańców.
Anna Rembacz-Dziubińska