29 września 2017

Światowy Dzień Tabliczki mnożenia

W piątek 29.09.2017 r. odbył się w naszej szkole Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Informacja na temat ŚDTM pojawiła się w formie plakatów  na korytarzach szkoły w poniedziałek 25.09.2017 r .  Na plakatach były przypomniane trudne przykłady z tabliczki mnożenia oraz różne sposoby mnożenia liczb w pamięci.
O godz. 9.00 odbył się apel inaugurujący Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w naszej szkole. Następnie dwie komisje egzaminacyjne, złożone z trzech uczniów klas IV i V  oraz nauczyciela, przeprowadziły egzaminy pisemne w klasach IV - VII. Uczniowie losowali zadania, które musieli rozwiązać w czasie 3 minut. Po upływie wyznaczonego czasu członkowie komisji egzaminacyjnej zbierali losy, a nauczyciel sprawdzał wyniki.
Od 10.50 do 11.35 odbyły się szkolne zawody  w grze „KRZYŻAK”  z wykorzystaniem kart Tabliczka Mnożenia. W rozgrywkach wzięły udział 4 drużyny mieszane złożone z uczniów klas IV – VII. Rozgrywki wzbudziły bardzo wiele emocji. Starszych kolegów dopingowali również uczniowie z młodszych klas.
Na zakończenie odbył się apel podsumowujący ŚDTM na którym wręczono LEGITYMACJI MT EXPERT tym uczniom, którzy prawidłowo rozwiązali wszystkie zadania. Uczniom bardzo podobała się taka zabawa z tabliczką mnożenia. Do akcji ŚDTM przystąpimy ponownie za rok.

Koordynator szkolny
Dorota Wielgosz