26 października 2017

Groby zakrzewskie

Dnia 26. października 2017 roku uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Więckowicach wraz z opiekunami: Danutą Kamieńską i Anną Rembacz-Dziubińską udali się na mogiły pomordowanych w czasie II wojny światowej. Dzieci wykonały prace porządkowe, złożyły wiązankę i zapaliły znicze. Oddały w ten sposób hołd ofiarom II wojny światowej.