26 kwietnia 2018

APEL Z OKAZJI KONSTYTUCJI 3 MAJA


Dnia 26 kwietnia odbył się uroczysty apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Aby upamiętnić ten doniosły fakt w historii Polski, dzieci pod opieką  Alicji Kilanowskiej, Marty Adamczyk i Danuty Kamieńskiej  przygotowały część  artystyczną o patriotycznej i rocznicowej wymowie. Apel rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. Uczniowie recytowali wiersze i śpiewali pieśni o tematyce patriotycznej. Było to również okazją do przypomnienia uczniom ważnych faktów z historii Polski. Nie zabrakło także odświętnych strojów i wyeksponowania symboli narodowych.