30 listopada 2018

ANDRZEJKOWE CZARY-MARY

SZKOLNE ANDRZEJKI


Andrzejkowy wieczór…

30 listopada Samorząd Uczniowski zorganizował zabawę andrzejkową dla młodszych dzieci oraz dyskotekę dla starszych.
Wyścig bucików, wróżby z kuli, cyfr, obrączki i spodeczków, to tylko niektóre atrakcje tego wieczoru.
Konkursy: krzesełka, tańce z balonikiem, karmienie z zawiązanymi oczami koleżanki lub kolegi, jedzenie jabłuszek na sznurkach…. a wszystko to przy oprawie muzycznej naszego wspaniałego DJ-a, Bartłomieja Głowickiego.
Dzieci miały też zapewniony słodki podwieczorek, dzięki uprzejmości kochanych mam, które na tę okoliczność upiekły ciasta.

Serdecznie dziękujmy! J
Opiekun SU –Anna Rembacz-Dziubińska

29 listopada 2018

CZERWONY KAPTUREK

W dniu 29.11 gościliśmy u naszych przedszkolnych przyjaciół z przedstawieniem pt "Czerwony Kapturek" .
Było ono prezentowane w języku angielskim, występowali w nim  uczniowie klas I-III z naszej szkoły.
Wspólnie bardzo milo spędziliśmy czas , mamy nadzieję ze to przedstawienie będzie zachętą do nauki języka angielskiego dla naszych milusińskich.


23 listopada 2018

RAMOWY PLAN DNIA PRZEDSZKOLA

RAMOWY PLAN DNIA PRZEDSZKOLA

PRZEDSZKOLE CZYNNE 7:00-17:00

7.00 – 8.30 Schodzenie się dzieci w sali, zabawy indywidualne,aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo- dydaktycznych, pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy. Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej.
8.30-8.50 Sprzątanie sali. Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne
8.50-9.20 Śniadanie, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, mycie zębów.
9.30-10.20 Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego z całą grupą.Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą. (W tym zajęcia dodatkowe).
10.20-10-35 Zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci w sali
10.35 Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielności.
10.45-11.30 Pobyt na powietrzu. Zabawy dowolne i organizowane przez nauczycielki w małych grupach, rozmowy indywidualne,prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, zabawy ruchowe organizowane z całą grupą, dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku.
11.35 Czynności samoobsługowe w szatni, zabiegi higieniczne w łazience, przygotowanie do obiadu
11.45-12.10 Obiad, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku,, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami,
12.15-12-20 Czynności samoobsługowe, mycie zębów
12-20-13.45 Połączenie grup maluchów i średniaków.
13.45-14.00 Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.
14.00-14.20 Podwieczorek, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami.
14.20-17.00  organizowanie różnorodnych zabaw, jako stymulatora rozwijania aktywności dziecka w sali lub na powietrzu. Zabawy dydaktyczne, tematyczne, ruchowe, umuzykalniające.

8 listopada 2018