18 lutego 2019

Informacja dla rodziców dotycząca projektu "E-umiejętności"

Dokumentów niezbędnych do zgłoszenia uczniów proszę szukać w Bibliotece dokumentów

Nowy projekt w naszej szkole...


Projekt pn. „e-Umiejętności to nowe możliwości w Gminie Dopiewo”

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych 280 uczniów, w tym 40 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uczęszczających do 4 szkół podstawowych na terenie gminy Dopiewo oraz poszerzenie kompetencji zawodowych 14 nauczycieli tych placówek poprzez: doposażenie 2 pracowni informatycznych; organizację zajęć dydaktycznych rozwijających kompetencje kluczowe oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi oraz przeszkolenie nauczycieli w okresie IX/2018 - VI/2021.
               
                Projekt skierowany jest do wszystkich chętnych uczennic i uczniów                         
                uczęszczających do:
                 1) Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dopiewie;
                 2) Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w 
                      Skórzewie;
                 3) Szkoły Podstawowej im. Astrid Lindgren w Dąbrowie;
    4) Szkoły Podstawowej w Więckowicach.

  Zapraszamy wszystkie uczennice i uczniów klas VI –VIII szkół biorących udział w Projekcie do udziału w zajęciach pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu: 
·        Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki
·        Zajęcia w ramach Koła informatycznego
·        Zajęcia z programowania.

Zasady naboru uczennic i uczniów do Projektu określone zostały w REGULAMINIE rekrutacji i uczestnictwa
uczennic i uczniów w projekcie „e-umiejętności to nowe możliwości w Gminie Dopiewo”.
Dokumenty dostępne są na stronie www.dopiewo.pl oraz na stronach internetowych szkół biorących udział w Projekcie.

Udzielane wsparcie w ramach Projektu jest bezpłatne.
Serdecznie zapraszamy!

4 lutego 2019

1 lutego 2019