17 kwietnia 2019

STRAJK TRWA

Strajk trwa
W dniach 18-23.04.2019r. trwa wiosenna przerwa świąteczna, w tych dniach nauczyciele nie prowadzą żadnych zajęć.

Dla dzieci z przedszkola, w wyjątkowych sytuacjach, opiekę może sprawować tylko dyrektor szkoły, na takich samych zasadach jak podano we wcześniejszych komunikatach. Następna informacja we wtorek 23.04.2019r.

W tych dniach nie jest zapewnione wyżywienie.