8 kwietnia 2019

WAŻNE !!!

Szanowni Państwo,

Informuję, że egzamin ósmoklasisty w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Więckowicach odbędzie się zgodnie z planem.

Jednocześnie powiadamiam, że przedszkole i szkoła w dniu jutrzejszym jest zamknięta, a dyrekcja szkoły zapewnia w tym dniu opiekę nad uczniami na takich samych zasadach jak w dniu dzisiejszym czyli w liczbie do 25 uczniów (łącznie przedszkole i szkoła), w godzinach od 7.30 do 15.30. Placówka w tym dniu nie zapewnia wyżywienia i dowozu uczniów.

Informację na temat zajęć opiekuńczych w dniach 10-12 kwietnia (czas egzaminów gimnazjalnych) przekażemy w dniu jutrzejszym do godziny 18.00                                                                                                 Dyrekcja szkoły