10 maja 2019

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2018


INFORMACJA

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Więckowicach 
jest dostępne na stronie:
  http://dopiewo.nowoczesnagmina.pl/?c=1453