30 września 2019

DZIEŃ CHŁOPCA

Od najmłodszych lat uczymy dzieci, aby pamiętały o ważnych uroczystościach
w życiu rodziny czy życiu przedszkola.
Równie ważne jest więc Święto chłopca, które obchodzimy 30 września.
W tym dniu w naszych grupach dziewczynki wręczyły chłopcom legitymacje super chłopaków, oraz wykonały samodzielnie owocową zdrową sałakę, którą wspólnie skosztowały wszystkie dzieci,dziewczynki nie zapomniały również o  pięknym udekorowaniu stołu.
W tym dniu nie zabrakło również wspólnej zabawy przy muzyce oraz odśpiewania "sto lat". 


23 września 2019

POWITANIE JESIENI

Ani się spostrzegliśmy, nadeszła jesień, która powitała nas ciepłym słoneczkiem i pierwszymi kolorowymi liśćmi. Musieliśmy na własne oczy przekonać się, czy na pewno już jest z nami, dlatego całym przedszkolem 23 września wyruszyliśmy do pobliskiego parku na poszukiwanie Pani Jesieni. Zebraliśmy mnóstwo kolorowych liści, kasztanów, żołędzi i szyszek, którymi ozdobiliśmy kąciki przyrody w naszych salach oraz wykonaliśmy panią jesień. 
20 września 2019

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

20 września to bardzo ważny dzień dla każdego przedszkolak, w tym dniu obchodzony jest Ogólnopolski dzień Przedszkolaka. W tym roku upłynął nam pod hasłem "jesteśmy tacy sami, a jednak inni", poznaliśmy historie naszego nowego kolegi z grupy starszaków Ibrahima, wspólnie obejrzeliśmy film edukacyjny o Algierii poznaliśmy tamtejsze zabytki,najważniejsze ciekawostki i przysmaki- jeden również mogliśmy skosztować (suszone daktyle), zobaczyliśmy także na mapie gdzie leży Algieria i czy to daleko od nas. Ibrahim zaprezentował także tradycyjny strój w tamtych rejonów. Wszystkie dzieciaki otrzymały medale super przedszkolaków.
W tym dniu nie zabrakło pamiątkowego zdjęcia, miłej zabawy oraz słodkiego poczęstunku.
16 września 2019

DZIEŃ KROPKI

15 września obchodziliśmy w naszym przedszkolu Międzynarodowy Dzień Kropki.
Celem Dnia Kropki jest wzbudzenie u dzieci kreatywności, pomysłowości
i zachęcenie ich do tworzenia i działania.
Dzień Kropki jest to dzień odwagi i zabawy.
Tego dnia nasze ubrania wypełnione były kolorowymi kropkami. Na zajęciach poznaliśmy genezę tego święta. Uważnie wysłuchaliśmy opowiadania jak to zwyczajna kropka zmieniła świat małej dziewczynki o imieniu Vashti. Historia ta uświadomiła przedszkolakom, że każdy z nas ma jakieś ukryte zdolności, TALENT.
Tego dnia również dostrzegaliśmy kropki tam, gdzie wcześniej nikt na nie nie zwracał uwagi. Okazało się, że kropki towarzyszą nam w naszym codziennym życiu.
są w kropkach biedronki, są w koronie króla, a nawet zdobią kapelusz muchomora. 
Starszaki wybrały się nawet na pobliskie skrzyżowanie w poszukiwaniu okrągłych znaków i sygnalizacji świetlnej.  
Wspólną zabawę uwieczniła taniec w parach przy piosence "biedronka i muchomor" oraz zabawy z chustą animacyjną.
Na koniec każda grupa świetnie bawiła się czytając książkę "Naciśnij mnie".

UWAGA! RUSZA PROJEKT e-UMIEJĘTNOŚCI

Gmina Dopiewo
Realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pt. „e-Umiejętności to nowe możliwości w Gminie Dopiewo”

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych 280 uczniów, w tym 40 uczniów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uczęszczających do 4 szkół podstawowych na terenie gminy
Dopiewo oraz poszerzenie kompetencji zawodowych 14 nauczycieli tych placówek poprzez:
doposażenie 2 pracowni informatycznych; organizację zajęć dydaktycznych rozwijających
kompetencje kluczowe oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów z trudnościami
edukacyjnymi oraz przeszkolenie nauczycieli w okresie IX/2018 - VI/2021.
Dofinansowanie projektu z UE: 359 994,10 PLN


OGŁOSZENIE O NABORZE UCZENNIC I UCZNIÓW NA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNOWYRÓWNAWCZE
Z MATEMATYKI, ZAJĘCIA W RAMACH KOŁA INFORMATYCZNEGO
ORAZ ZAJĘĆ Z PROGRAMOWANIA W RAMACH PROJEKTU
„e-Umiejętności to nowe możliwości w Gminie Dopiewo”

Ruszamy z rekrutacją uczennic i uczniów do Projektu „e-Umiejętności to nowe możliwości w Gminie
Dopiewo” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w
ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa
8 Edukacja; Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz
wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej; Poddziałanie 8.1.4 Kształcenie ogólne w
ramach ZIT dla MOF Poznania.
Celem Projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych 280 uczniów, w tym 40 uczniów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uczęszczających do 4 szkół podstawowych na terenie gminy
Dopiewo oraz poszerzenie kompetencji zawodowych 14 nauczycieli tych placówek poprzez:
doposażenie 2 pracowni informatycznych; organizację zajęć dydaktycznych rozwijających kompetencje
kluczowe oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi oraz
przeszkolenie nauczycieli w okresie IX/2018 - VI/2021.
Projekt skierowany jest do wszystkich chętnych uczennic i uczniów uczęszczających do:
1) Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dopiewie;
2) Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie;
3) Szkoły Podstawowej im. Astrid Lindgren w Dąbrowie;
4) Szkoły Podstawowej w Więckowicach.
Formy wsparcia w Szkole Podstawowej w Więckowicach:
 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki realizowane w II sem. roku
szkolnego 2018/2019, I i II sem. roku szkolnego 2019/2020 oraz 2020/2021
 Zajęcia w ramach Koła informatycznego realizowane w: I edycja w roku szkolnym 2019/2020;
II edycja w roku szkolnym 2020/2021
 Zajęcia z programowania realizowane w: I edycja w roku szkolnym 2019/2020; II edycja w roku
szkolnym 2020/2021
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są:
 w sekretariacie i na stronach internetowych:
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Więckowicach: https://www.zspwieckowice.pl/
 na stronie internetowej Gminy Dopiewo: www.dopiewo.pl
 w Biurze Projektu znajdującym się w Urzędzie Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo,
pokój 7.
Termin składania dokumentów: 27 września 2019 r.
Zainteresowanych uczniów udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie udziału
poprzez składanie dokumentów rekrutacyjnych w sekretariacie szkoły
objętych wsparciem oraz w Biurze projektu.

UWAGA! RUSZA PROJEKT e-UMIEJĘTNOŚCI