Szkoła

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Więckowicach mieści się w pięknym obiekcie wyposażonym w: jasne, przestronne sale lekcyjne, dwie pracownie komputerowe, salkę logopedyczną, bibliotekę, świetlicę, świetlicę socjoterapeutyczną, stołówkę, dużą salę gimnastyczną oraz salkę do zajęć korekcyjnych. Większość sal wyposażonych jest w tablice multimedialne, które uatrakcyjniają zajęcia.
Obok budynku znajduje się plac zabaw, boisko oraz szkolny ogródek warzywny, którym opiekują się uczniowie. Ponieważ propagujemy zdrowe odżywianie, temat ten towarzyszy nam podczas wielu imprez szkolnych, także w formie zajęć praktycznych. Dzieci na drugie śniadanie otrzymują: soki, porcję warzyw i owoców oraz mleko.
Przy szkole działa STOWARZYSZENIE AKTYWNI DLA WIĘCKOWIC, które wspiera różne inicjatywy związane z udoskonalaniem naszej placówki.
W ciągu ostatnich kilku lat przystąpiliśmy do wielu projektów unijnych, (m. in.: DOPIEWSKA INICJATYWA EDUKACYJNA, JĘZYK ANGIELSKI, PROJEKT- ROBOTYKA ORAZ PROJEKT- WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH) w ramach których zaoferowaliśmy dzieciom uczestnictwo w dodatkowych niezwykle interesujących zajęciach.
W ZSP w Więckowicach w ramach zajęć pozalekcyjnych odbywają się koła zainteresowań ( przyrodnicze, historyczne, Teatrzyk Malucha, decupage, matematyczne, Mali Pisarze- „Projekt Książka”, SKS).
Tradycją naszej szkoły są stałe imprezy i uroczystości, takie jak: festyn jesienny, Wigilia Seniora ( wspólne kolędowanie i opłatek z najstarszymi mieszkańcami wsi), Mikołajki, Andrzejki, Walentynki, Pierwszy Dzień Wiosny, Balik Karnawałowy, Wieczornica Patriotyczna, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Sportu, Potyczki Angielskie, Mistrzostwa Gry w Kręgle ZSP w Więckowicach, rajd rowerowy.
Od 2012 roku uczniowie naszej szkoły należą do SKO, co przynosi im wiele radości, miłych niespodzianek, a przede wszystkim uczy oszczędności od najmłodszych lat.
Co roku uczestniczymy w wielu konkursach na terenie gminy, jak również sami organizujemy je w naszej placówce. Sukcesy uczniów dowodzą tego, iż nawet w tak malutkiej społeczności ukrywa się wiele talentów.
W każdy wtorek i piątek, zarówno rodzice, uczniowie jak i nauczyciele mają możliwość spotkania się z psychologiem- Panią Magdaleną Jankowską.. Otaczamy opieką psychologiczno- pedagogiczną uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych organizując dla nich wspierające zajęcia indywidualne. Na stałe współpracujemy z Opieką Społeczną zapewniając pomoc najbardziej potrzebującym uczniom z naszej szkoły.
Staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom rodziców oraz mieszkańców wsi i okolic. Dążymy do tego, aby nasza Szkoła była przyjaznym i lubianym miejscem nie tylko przez uczniów, ale także przez całą społeczność lokalną.